ماژول Transmiter

اين برد جهت ارسال و دريافت اطلاعات به صورت HalfDuplex يا نيمه دوطرفه مي باشد ،كه در محيط هاي صنعتي و ... به منظور انتقال اطلاعات به صورت بيسيم جهت نمايش يا كنترل سيستم ها و بسياري كاربردهاي ديگر به كار مي رود . به عنوان مثال براي كنترل يك موتور درفاصله اي دورتر از كنترولر و در شرايطي كه امكان انتقال اطلاعات و سيگنالهاي كنترولي توسط سيم وجود ندارد ، استفاده از يك سيستم Transmitterاطلاعات به صورت بيسيم بسيار كاربرد دارد.

مشخصات فني
  • دمپرهاي نويز جهت كاربر در مصارف صنعتي
  • داراي پروتكل هاي ارتباطي RS232 ، TTL ، RS422
  • تغذيه ي ورودي 9 – 12 ولت
  • برد سيستم در فضاي باز 300m
  • امكان تنظيم فريم ارسالي سريال و BaudRate
  • دماي محيط كار -35°C to +80°C
  • ابعاد كيس آلومينيومي 26*83*92