سیستم های مکاترونیکی

  
  • طراحي و ساخت سامانه هاي مكاترونيكي و الكترونيكي
  • پوزيشنر اطاق آنتن 
  • (ContactLess) جوي استيك مغناطيسي 
  • سكوي سه درجه آزادي با مكانيزم بازو موازي 
  • سايت اپتيكي 
  • كلاچ برقي(اتوكلاچ) اتومبيل 
  • سيستم كنترل سرومكانيزم دو درجه آزادي
  • طراحی و ساخت پدستال های ایستگاههای زمینی و هواشناسی
  • تولید سفارشی جوی استیک های صنعتی با خروجی های سوییچ - آنالوگ(پتانسیومتری ) و سریال (مگنتیک انکدر)
  • طراحی و ساخت انواع شبیه ساز ها