سیستم اندازه گیری پترن آنتن

 

كاربرد : اندازه گيري پترن آنتن


مشخصات فني
 • رديابي و دريافت تصاوير ماهواره هاي هواشناسي

كاربرد هاي ديگر
 • ردگيري اهداف متحرك هوایی
 • رديابي و دريافت تصاوير ماهواره هاي سنجشي

مزايا
 • محورهاي حركتي

  :: محور سمت با قابليت تنظيم سرعت و چرخش 400 درجه در هر دو سمت

  :: محور ارتفاع با قابليت تنظيم دستي از ارتفاع 70 سانتي متر تا ارتفاع 180 سانتي متر

   
 • وزن بار : حداكثر 100 كيلوگرم
 • دقت اندازه گيري موقعيت محور سمت: 05/0 درجه
 • دقت تنظيم محور ارتفاع:5 سانتي متر
 • دقت تنظيم سرعت محور سمت: 1/. دور بر دقيقه
 • داراي پانل جهت تنظيمات :

  :: سرعت محور حركتي

  :: محدوده ي اندازه گيري پترن

  :: جهت حركت محور سمت

  :: نمايش موقعيت محور سمت

   
 • قطر صفحه حامل بار: 40 سانتي متر
 • لقي محورهاي حركتي:حداكثر 05/0 درجه
 • جنس مواد : تركيبي ا پلي اميد و تفلون و فلز جهت عدم تاثير گذاري بر پترن انتن