سيستم مانیتورینگ خطای خطوط 20 کیلو ولت

هر سيستم شامل يك بخش GSM ، و سه عدد خطاياب مي باشد . در حال حاضر و با توجه به وجود تعداد بسيار زياد خطا ياب هاي معمولي در مراكز ديسپاچينگ ، اين سيستم، خطاياب هاي موجود را ارتقاء داده و مورد استفاده قرار ميدهد. به محض وقوع يك خطا بر روي هر يك از سه فاز خطوط توزيع و اشكارسازي آن توسط خطاياب ، اطلاعات مربوط به خطا از طريق بي سيم به بخش GSM ارسال مي گردد و اين بخش پس از تحليل خطا ، پيامكي را كه شامل زمان وقوع خطا و نوع خطا ( گذرا و يا دائمي ) مي باشد را به مركزپيامكي تنظيم شده بر روي دستگاه ارسال مي نمايد ، همچنين در صورت نياز اطلاعات فوق در يك  Database اينترنتي از طريق GPRS ذخيره مي گردد و شركت توزيع برق پس از ورود به صفحه  مخصوص خود ، مي تواند مشخصات تمامي  Node هاي خود را مشاهده نمايند.از آنجا كه سلامت و شارژ باتري هاي خطاياب ها بسيار مهم بوده و در عملكرد آنها تاثيرگذارمي باشد ، تمامي خطاياب ها مشخصات باتري خود را به بخش GSM در بازه هاي زماني مشخص ارسال مي نمايند.هر سيستم ‌ به صورت پيش فرض هر24ساعت يك بارپيامكي را كه گوياي ميزان شارژ GSM  و خطاياب ها مي باشد و در نهايت سلامت سيستم مي باشد را به مركز پيامكي ارسال مي نمايد .
لازم به ذكراست سيستم جهت شارژ باتري خود ازانرژي خورشيدي استفاده مي نمايد و پس از شارژ كامل قادر است تا 200 پيامك را ارسال نمايد.
هر سيستم شامل سه عدد خطا ياب مجهز به فرستنده هاي بي سيم ميباشد كه با برچسبهاي ابي ،قرمز و سبز تفكيك شده اند بايستي دقت گردد كه سه خطا ياب مورد استفاده در يك سيستم  شامل رنگهاي فوق باشد تا اختلالي در فرستنده هاي موجود بر روي آنها بوجود نيايد.
بخش GSM شامل گيرنده بي سيم ، ما‍‍‍‍‍ژول جي اس ام ، باطري، سلول خورشيدي و كمربند نصب مي باشد نحوه طراحي بگونه اي است كه بتوان تحت هر شرايطي سلولهاي خورشيدي را در جهت دريافت بيشترين انرژي خورشيدي تنظيم نمود.


لازم بذكر است ظرفيت هاي سخت افزاري و نرم افزاري مورد نياز جهت ارسال اطلاعات ولتاژ و جريان خطوط در بخش GSM  در نظر گرفته شده است بنحوي كه مي توان با ارتقاء خطاياب ها به تجهيزات اندازه گيري ولتاژ و جريان خط و بدون تغيير در بخش فوق اطلاعات كامل خطوط در اختيار مراكز استفاده كننده قرار گيرد
نرم افزار تحت وب نيز بستر مناسبي جهت دريافت اطلاعات سيستم فوق از طريق GPRS تهيه گرديده كه بايستي با توجه به نياز مشتريان و بصورت سفارشي در اختيار آنان قرار گيرد.