مبدل چند منظوره USB و سريال به جريان مدل SC1201

در محيط ها ي صنعتي، نويز يكي از بزرگ ترين مشكلاتي است كه در ارتباط بين سيستم ها وجود دارد، اما با استفاده از مبدل مدل SC1201 علاوه بر اين كه نويزهاي متداول موجود، تاثيري در كاركرد سيستم ندارند بلكه به دليل ساختار اين مبدل قابليت اطمينان بالايي در برابر نويزهاي مخرب همانند ESD (Electrostatic discharge ) ايجاد شده است.

مشخصات فني
 • سازگاري با USB2
 • نرخ انتقال اطلاعات تا 20kbps در 400 متر خط انتقال
 • پشتيباني از سيستم عامل هاي Windows , WinCE , Linux
 • محافظت شده در برابر (Electrostatic discharge )ESD50KV
 • دماي محيط كار -40°C to +85°C
 • كاركرد در مدهاي
  TTL – Current
   RS232 –Current
  USB – Current

اين مبدل در مدل SC1201P داراي قابليت آدرس پذيري مي باشد.


اين محصول شامل
 • يك عدد مبدل چند منظوره USB و سريال به جريان مدل SC1201
 • دفتر چه راهنماي نصب
 • CD/DVD نرم افزار
 • پلاك محصول به همراه گارانتي يك ساله

مبدل چند منظوره USB و سريال به جريان مدل SC1201