سيستم تله متري GSM/GPRS

کنترل و نظارت بر روی لوازم و دستگاههای محل کار ، منزل ، گلخانه و.... در مواقعی که شخص حضور ندارد می تواند دغدغه بزرگی به شمار آيد،همچنين در مكانهاي صنعتي كه كه نيازمند دريافت گزارش از نقاط حساس و ارائه ي آن به صورت SMS و يا ذخيره ي آن دريك database اينترنتي مي باشند نياز به سيستم ها ي كنترل شونده از طريق شبكه هاي اينترنتي و تلفني امروزه بيش از پيش احساس مي شود.

مشخصات فني
  • كنترل وسايل بدون نياز به حضور در محيط توسط SMS
  • ارسال گزارش توسط SMS و GPRS در Database اينترنتي
  • نمايش گزارش ها در وب سايت اختصاص يافته
  • نمايش گزارش ها توسط GUI در كامپيوتر
  • امكان ايجاد سيستم Multi user و ايجاد سطح دسترسي به اطلاعات
  • دماي محيط كار -40°C to +85°C